Wat is het verschil tussen erfzonde, psychologische stoornissen en karma (naar een vraagstelling)

De erfzonde is niets anders dan de afgescheidenheid van liefde, of het eenheidsbewustzijn...

De appel van de boom der kennis bracht het ego tot leven - het denken, het oordelen (en dus schaamte en schuld) ten aanzien van het zelf.

Jezus belichaamde het eenheidsbewustzijn, als mens. Pure liefde zonder uitzonderingen. Hij sloot niemand buiten; melaatsen, dieven, hoeren, mensen die lazarus waren…. alles wat als slecht of 'duivels' werd gezien, had hij lief. De duivel, metafoor voor de verworpene of de gevallene. Gevallen uit het ‘licht’, het eenheidsbewustzijn.

De personages Jezus en de duivel kunnen overigens vervangen worden door Boeddha en Mara. Maya is de illusie. Gaat allemaal over hetzelfde.

Vertaald naar het psychologische proces: een kind ziet zichzelf niet als slecht. Het is pure eenheid, met zichzelf en met de wereld. Symbiotisch. Maar wanneer het via de buitenwereld (ouders met name) krijgt te ervaren dat het stout is of ‘slecht’... dan gaat het geloven dat die (bestrafte/veroordeelde) delen van zichzelf slecht zijn, geen liefde verdienen, er niet mogen zijn. Deze delen worden verworpen, door het zelf. Niet meer voorzien van (zelf)liefde dus afgescheiden, en wordt de 'dark side' geboren. Met alle pathologische patronen en gevolgen van dien.

Van 'coping' naar ‘healing’.
Met voldoende verworven vertrouwen gaan geloven, wéten, dat alle delen van het zelf liefde en aandacht verdienen - dus ook en vooral de donkere stukken - herstel je uiteindelijk de eenheid in jezelf. Bewust.

Karma staat wat mij betreft gelijk aan de wet van oorzaak en gevolg. Actie - reactie. Een neutrale kracht. Natuurkunde.

De vraag luidt derhalve eerder: wat is de overeenkomst tussen erfzonde en psychologische stoornissen, en karma.


Maart 2019

Alles altijd leuk vinden, een vergissing...?
(in reactie op een artikel van psychiater Dirk de Wachter)

Cognitief, fysiek en energetisch.

Op een gegeven moment is het praten klaar.... en moet men uit dat hoofd, uit de verhalen. Die altijd lijden naar gelijksoortige misère - bevestiging van één of ander soort ellende, om verder te zwelgen in hulpeloze machteloosheid.

Na het ontrafelen van de pathologische (denk)patronen - een noodzakelijk werk, immers voldoende vertrouwen opdoen om vervolgens te wéten dat het allemaal niet jouw schuld is en je moest 'copen' (met pijn, die dan loskomt en eindelijk mag zijn; de kern van alle ellende en misère achter de verhalen) - verder in het nu.

We hebben dat brein niet voor niets.... wat wíl je voelen, wat zou je wél willen doen en hoe ziet dat eruit - want als je weet wat je niet wilt weet je ook wat je wel wilt. Creëer gewenste patronen, gedachtestromen. Die leiden naar het gewenste gevoel. En uiteindelijk de manifestaties ervan.
Brein en hart, coherent. Lichaam en geest, congruent. Bewust-zijn.

Simpel. Niet per se makkelijk. Totdat je het doorhebt. En alles klopt.

In combinatie met voldoende lichaamsbeweging, meditatie en een 'energetische reset' (cellulair geheugen) is het best leuk. Leven.

Ja, lijden is met ‘ei’. Alleen niet in geval van misère - dan is niets wat het liket.


April 2019

In reactie op een onderzoek naar wat spirituele of religieuze ervaringen en de bipolaire stoornis stoornis met elkaar te maken hebben.


Uitgaande van de mens als spiritueel (I said it) wezen met een menselijke ervaring kunnen we stellen dat spirituele ervaringen werkelijk zijn. Synchroniciteit is een gegeven, eenmaal in verbinding. In eenheid; congruent. 


Echter, wanneer de verbinding tussen lichaam en geest verstoord is - omdat men moest copen met trauma, met structurele ontkenning van behoeften en emoties in de kindertijd - wordt het lichaam een conduit van onderdrukte pijn (depressie) en de overlevende losgekoppelde maar wagenwijd open mind, overspoeld door prikkels en goddelijk? licht (manie), niet verankerd in het lichaam. Men schiet in het hoofd. Uit de eenheid met het lichaam. 


In plaats van de 'realiteit' van de persoon in kwestie te willen veranderen naar een 'acceptabele realiteit' is het vooral van belang dat die eenheid hersteld wordt. Terug in het lichaam waar alle pijn opgeslagen ligt. Elke keer weer. In zowel de depressieve staat als in de manische. Zonder teveel te sleutelen aan de ervaring of het direct te verdoven, het te begrijpen... en werken met en vanuit dat aanpassingsmechanisme, als werkelijke realiteit. Dichtbij het subject. Eindelijk volledig erkend.


Mooi onderzoek.


Augustus 2019

In reactie op de wanhoop t.a.v. de GGZ, het lerarentekort en mijn passie voor kwaliteit van leven - as a state of mind.

'It takes a village to raise a child' (veel gebruikt Afrikaans gezegde). So how about geestelijke gezondheid integreren in plaats van zorg-verlenen als redmiddel.

Zoals het bieden van cognitieve gedragstherapie op scholen.
Niet alleen aan 'zorg'kinderen, als interventie, op 'bijzondere' scholen. Gewoon, op alle scholen. Binnen het onderwijs - dat toch toe is aan omscholing.

Fundamentele preventie.

Psychologie, filosofie, mindfulness, meditatie, bewegen, juiste voeding, een gezonde leefstijl… geïntegreerd in het lesaanbod, net als lezen en schrijven. Op basisniveau.

Dan voortgezet als vak, met intervisie en groepsgesprekken: praten over je leven, emoties en gevoelens die mogen zijn. De binnen- en buitenwereld. En over loslaten. 

Dan voelen alle kinderen zich gelijkwaardig gezien en gehoord. Ongeacht de thuissituatie.

In mijn ondersteunende rol binnen welzijn werd mij ter voorbereiding op een speech gevraagd wat in mijn ogen de ambitie van welzijn is. Mijn antwoord: 'Dat we niet meer nodig zijn.'

Met onderwijs next level dringen we de alarmerende wachtlijsten binnen de GGZ terug, gaat jeugdzorg er heel anders uit zien en volgen nieuwe meesters vanzelf...

Laten we lange termijn denken en beginnen, bij het begin.


Juli 2019

Godsdienst - an inside job

Alles wat je nodig had nu leren vinden in jezelf. Volledige zelfacceptatie. Eenheid, binnen jezelf en met alles wat is. Puur energie. En energie moet stromen. Flow.

Dat is wat mij betreft godsdienst; stromen als unieke dienstbare vormen binnen het grootse allesomvattende evenzo dienstbare universum. Ofwel gewoon ‘zorgen voor’ jezelf en elkaar, want we zijn allemaal onderdeel van en hebben invloed op het geheel. Echt niet zo vaag als het klinkt. Als je uitgaat van energie en trilling. Dat is alles.

Energie reageert op energie, trekt aan of stoot af. Een natuurlijk fenomeen. Gemoedstoestand en emoties zijn vormen van energie. Gedachten ook. Wanneer je dit beseft, wordt het eenvoudiger.

Gedachten die beperken, oordelen, gevoelens van schuld en tegenslag - situaties die erop meetrillen. Energieladingen (emoties) die roepen om erkenning. Ladingen die geadresseerd moeten worden en tot die tijd aandacht trekken tot je er gek van wordt.

In feite een perfect georganiseerd systeem. As we are.

Weerstand tegen (angst voor) emotionele ladingen bestaat in alle gradaties; vermijdend, agressief uitslaand of naar binnen slaand, overmatig gebruik van middelen of jezelf verliezen in de nog niet verankerde delen die de grenzen tussen de binnen- en buitenwereld doen vervagen.

Je mooie zelf ingewikkeld met allerlei copingstrategieën. Powerful forces. Ons hoogste potentieel!

Je weet heel erg wat je niet wilt. Dus weet je ook wat je wel wilt.
Wat heb je nodig, hoe ziet wat je wel wilt eruit en vooral: hoe zou dat voelen. Hoe zou je je dan voelen. Verhoog je (reeds aanwezige) trillingsfrequentie door te focussen op het gewenste gevoel. Gebruik je verbeeldingskracht waarvoor het bedoeld is. Lichaam volgt geest. En weet: materie is vaster qua vorm en heeft dus even tijd nodig. Wees daarom lief, begripvol en geduldig - met alles wat langskomt om los te trillen. Ontlading.... om hoger te kunnen trillen.

Zitten in stilte. Zelfzorg. Ongemak in je lijf, onrust waar dan ook (hoofd is ook lijf), verkramping. Waar stroomt het niet door, wat heeft ruimte nodig.
Strek en rek het deel op - langzaam bewust elke rek voelend, adem er ruimte in en adem rustig en net even wat langer uit. Ga weer zitten en voel die ruimte. Letterlijk meer ademruimte. Ontspan je gezicht, glimlach en merk het directe effect. Voel hoe je lijf dankbaar ontspant steeds meer de troostende stilte in. Aandacht, zonder afwijzing.

Dankbaarheid heeft een hoge en 'aantrekkelijke' trillingsfrequentie. Het universum reageert hier goed op. Je kunt dankbaar zijn voor een dak boven je hoofd, een bed, eten. Of dankbaar voor het water dat gewoon uit de kraan stroomt om je lichaam te schonen en te warmen. Ga in dat gevoel op, bewust. Voel...
Dankbaarheid tijdens het afdrogen van je lichaam dat altijd functioneert, helend, dragend. Dankbaar voor je voeten (en tenen), je benen die je brengen naar waar je wilt of je sterke armen en handen (en vingers) die je rollen naar waar je wilt zijn. Alle spieren, organen - respect voor je lever na een feestje of structureel. Je maag en je darmen na alles wat je binnenkrijgt. Je mond, je tanden, speeksel et cetera. Pretty amazing als je erover nadenkt. Als je dan toch moet denken.

Houd het dicht bij jezelf en ervaar de waarde van alles, van jezelf... totdat dit een gebruikelijke staat van zijn wordt - a state of mind. Een frequentie waarop je afstemt en die je steeds makkelijker hervindt. De veilige basis.

Rek, strek, dans! wandel, ren, praat. Affirmeer wat je wel wilt en doe regelmatig een energetische reset (Alfa staat). Luister dan opnieuw naar je hoofd en de signalen om beter te detecteren wat triggert, en waarom. Door de bijbehorende emoties toe te laten. Durven toestaan. In groeiend vertrouwen met je lijf in het hier en nu, met de troost en geruststelling die het verdient. Elke keer weer.

Uitgaan van eenheid, een geheel waarin alles mag zijn. Emoties, gevoelens, gedachten. Maar ook de stilte. De aanwezigheid waarop je kunt afstemmen en waarvan je onderdeel bent. Volledig aanwezig in je lichaam met de mind uiteindelijk in dienst voor de vorm; inzicht, creatie en manifestatie. Een zo hoog mogelijk trillingsniveau waarin de mind een tool wordt in samenwerking met het hart en op zichzelf geen angst meer inboezemt - omdat het slechts aandacht trok voor delen op het hart, die nu eindelijk ruimte krijgen om te stromen. In plaats van het gekmakende gevecht ertegen in welke vorm dan ook.

“The Greater Soul moves in only one direction, and that is to bring into union that which has been made separate.” - Bert Hellinger (december 1925 - september 2019)

Door middel van energetisch werk activeer je de natuurlijke stroming en raak je eenheid aan; een herinnering aan de lichtheid van het bestaan. Je energieveld (gedachten, emoties) meer afgestemd op het hier en nu, waardoor lichaam en geest kunnen ontspannen. 

Met al je enige eigenheid stap voor stap naar een goddelijke moeiteloosheid.

Flow. Like a boss. Heel natuurlijk jezelf.


September 2019

In reactie op een blog over emotionele rollercoasters, mishandeling en het effect op de ziel

De ziel is heel, ongeschonden. Het is ons gebroken hart die de mind in allerlei gekmakende bochten doet wringen, om het bloeden ervan niet te hoeven voelen.

Patronen - de kurkentrekkers en driedubbele loopings - ingesleten door de ingenieuze mind, beschermend tegen nog meer pijn. Dat heet angst.

Het hart wil ontladen. Om eindelijk te kunnen ontspannen en openstaan voor alles wat het verdient en toebehoort. Altijd al.

De ziel weet.
Dat heet vertrouwen.

Her-inneren heeft absoluut tijd nodig; aandacht, geduld, onvoorwaardelijke erkenning en oefening. Want het betreft afleren van gedrag.

Tijd hebben we veelal onvoldoende, en tijd is geld - het enige wat we lijken te verdienen in de maatschappij as we know it.


Oktober 2019

Gedachten


Als energetisch wezen zie ik gedachten als donker en licht. Je voelt je er zwaar door, of licht. Zolang je nog in ze gelooft.

Feiten zijn feiten, en soms bedenkelijk. Perspectief.
Donkere gedachten zijn in feite een roep om licht. Wat heeft licht nodig ten aanzien van feiten.

Licht, liefde, aandacht. Energie. Waar stop je het in, het donker of het licht. Allebei mag... een keuze. En keuzes hebben gevolgen.

Liefde is licht, energie zonder oordeel. Je mag deze energie - aandacht, intentie - gebruiken om donkere gedachten te verlichten. Ga ermee in gesprek, liefdevol corrigerend; alles wat je graag zou willen horen, toen, nu.

Formuleer de meest begripvolle reacties die je Zelf kan verzinnen. De donkere versie doen we wel zo makkelijk.

Even wennen deze stijl, want we zijn er onvoldoende mee bekend... dus flink oefenen, onverschrokken – durven vertrouwen dat je het verdient. Altijd. Geloof dat.

Gedachten, daar moet je niet te lang over nadenken. Alleen in vragende zin: word ik of de wereld hier blij van. Niet? dan mag je het laten gaan. Lastig? dan is er work to do.

The Work - liefdevolle aandacht voor de emoties onder de gedachten. Onvoorwaardelijk, zonder oordeel, met geduld.

Totdat het niet meer uitmaakt wat je denkt 💜


December 2019